Alektum Europe -> Alektum Norge -> Plan & Pay Norge

Fyll inn dine månedlige tall og se hvor mye du kan avse for nedbetaling av inkassosaker. Modellen som viser gjennomsnittkolonnen er kun et estimat og vil variere avhengig av hvor du bor,din familiesituasjon, din livsstil etc.
Alder og <1 1-3 4-6 7-10 11-14 15<
Antall barn: gutt gutt
jente jente
Inntekt pr mnd.:
Inntekt etter skatt: Support Andre
Ditt budsjett (Gjennomsnitt i parantes)
Hjem (0) Mat (0)
Hygiene, helse (0) Transport (0)
Klær (0) Forsikringer (0)
TV, telefon, internett (0) Underholdning (0)
Andre (0)
Total (0)
Tilgjenglig for betaling: 0 NOK