Alektum Europe -> Alektum Norge -> Plan & Pay Norge
Hva innebærer det å ha fått et inkassokrav.

Når et krav går til inkasso og du har fått en Betalingsoppfordring er det en oppfordring til å betale kravet eller komme med innsigelser. Dersom du ikke foretar deg noe vil gebyrene øke, rettslig prosess kan iverksettes og du kan få negative betalingsanmerkninger. Ved rettslig prosess via Namsmann kan trekk i lønn/trygd bli lagt ned, eller det kan bli tatt pant i eiendom/ bil for å få betalt kravet. Du kan ta kontakt med oss under hele prosessen for å betale kravet eller få etablert en nedbetalingsavtale.

Innsigelse.
Har du en saklig innsigelse mot kravet fra oss – bør du snarest ta kontakt med oss. Du bør fremlegge innsigelsen pr brev eller mail.

Kostnader.
Om du har fått et inkassokrav på deg er du iht loven ansvarlig for å betale de inkassokostnader som har påløpt. Inkassosalærene er fastsatt av myndighetene og størrelsen er avhengig av hovedkravets verdi. Tariffen finner man på www.inkasso.no

Rente.
Dersom en faktura ikke blir betalt til forfallsdato kan vi/kreditor beregne Forsinkelsesrente iht Forsinkelsesrentenloven eller avtale, til kravet er betalt.

Betalingsanmerkninger.
Privatpersoner kan få betalingsanmerkinger etter rettslig pågang eller ved erkjennelse av kravet / brutt avdragsordning. Firma kan få anmerkninger 30 dager etter Betalingsoppfordring. Negative betalingsanmerkninger kan føre til problem ved fremtidige søknader om lån, mobiltelefonabonnementer, leieforhold etc.