Alektum Europe -> Alektum Norge -> Plan & Pay Norge
Kontakt Alektum

Du er alltid velkommen til å ta kontakt med oss i Alektum! Ta kontakt på den måten som passer deg best, mail, brev, telefon eller telefax – eller kom innom oss. Kontoret er åpent mandag til torsdag 08:00 - 20:00 (besøkstid frem til 16:00) og fredag 08:00 - 16:00. På sommeren har vi noe begrenset åpningstid.

Telefon: +47 - 33 74 45 00
Telefax: +47 - 33 74 45 01

Har du spørsmål vedr saken? Fyll ut skjemaet så hører du fra oss. Felt med * må flylles ut.

Saksbehandler
Teknisk support
Spørsmål
Annet

Samtykke til behandling av personopplysninger

Du ønsker å kommunisere med oss per e-post. For at vi skal kunne gjøre det, og for at vi skal kunne lagre den informasjonen du ønsker å gi oss, må du gi oss ditt tydelige samtykke. Alektum Group AB (behandlingsansvarlig) er ansvarlig for alle de personopplysninger du gir oss. Les det som står under, og gi oss ditt samtykke ved å krysse av i feltet.
  • Jeg gir Alektum Group tillatelse til å kommunisere med meg på e-post, selv om e-posten gir personlige opplysninger om meg, som for eksempel personnummer, informasjon om min gjeld og min finansielle situasjon, osv. Jeg er oppmerksom på at e-poster og Internett medfører en viss risiko når det gjelder sikkerhet og konfidensialitet. Jeg er oppmerksom på at Alektum Group ikke er ansvarlig for eventuell skade som måtte følge med denne typen kommunikasjon.
  • Jeg gir Alektum Group tillatelse til å registrere informasjonen jeg gir dem. Jeg er klar over at dersom jeg gir sensitive opplysninger, som informasjon om min helse eller min finansielle situasjon, vil Alektum Group lagre denne informasjonen.
  • Jeg gir mitt samtykke til at den informasjonen jeg gir Alektum Group blir delt med relevante underleverandører, kreditoren og selskaper innen Alektum Group.
Den informasjonen du gir oss vil bli lagret i all den tid du har en forpliktelse/gjeld overfor Alektum Group og i 36 måneder etter det. Du kan trekke tilbake ditt samtykke på et hvilket som helst tidspunkt. Men tilbaketrekkingen av dette samtykke vil ikke kunne gå ut over lovgyldigheten til all behandling som har blitt gjort før samtykket ble trukket tilbake. Dersom du ønsker å trekke tilbake ditt samtykke, kontakt oss på info@alektumgroup.no eller din oppkrever. Les mer om hvordan vi behandler dine personopplysninger, og om dine rettigheter.
Send